Osteopaattinen hoito

Osteopaatin vastaanotolle on hyvä hakeutua, kun kärsii tuki- ja liikuntaelinperäisistä vaivoista. Yleisimpiä osteopaatin hoitamia vaivoja ovat lihaskireydet, alaselkäkivut, niska- ja hartiaperäiset kiputilat sekä päänsäryt. Osteopaattinen hoito sopii kaikenikäisille ihmisille aina vauvasta vaariin. Tule siis helsinkiläiseen Kroppakorjaamoon!

Osteopaattinen hoito aloitetaan haastattelulla ja kliinisellä tutkimuksella. Mukaan kannattaa ottaa mahdolliset röntgenkuvat sekä lääkärin lausunnot. Kattavat esitiedot ja tutkimus takaavat turvallisen hoidon.

Hoidossa käsitellään laajalti kehon eri kudoksia kuten niveliä, lihaksia, lihaskalvoja sekä sidekudoksia erilaisilla liikkuvuutta normalisoivilla tekniikoilla. Hoidon tavoitteena on lisätä nivelten liikkuvuutta ja kudosten aineenvaihduntaa, vähentää kipua sekä normalisoida hermoston toimintaa. Täten tuetaan kehon omaa kykyä parantaa itseään.

Osteopatia ei ole vaihtoehtohoito, sillä nivelten toiminnalliset häiriötilat paranevat ainoastaan asianmukaisella manuaalisella käsittelyllä. Sille ei ole olemassa esimerkiksi lääkevaihtoehtoa. Lääkitys voi poistaa oireet joksikin aikaa, mutta se ei palauta nivelen toimintaa, jolloin oireet tulevat takaisen lääkkeen vaikutuksen loputtua. Esimerkiksi selkäkivuista vain 25 % paranee vuoden kuluessa ilman hoitoa.

Yleisimpiä osteopaatin tutkimia ja hoitamia vaivoja ovat:

Hoitokertojen määrä riippuu hoidettavasta ongelmasta. Akuutin vaivan hoitamiseen saattaa riittää parikin kertaa, kun taas krooninen kiputila vaatii pidempiä hoitojaksoja.

Selkäkipu

Selkäkipu on yleisin syy, miksi hakeudutaan osteopaatin vastaanotolle. Yli 80 % ihmisistä kärsii selkäkivusta jossain vaiheessa elämää. Selkäkipua voivat aiheuttaa mm. selkärangan nivelten lukkotilat, lihaskireydet ja -krampit tai selän välilevyn vaurio. Myös lantion alueen toimintahäiriöt kuten ristiluu-suoliluunivelen häiriötilat tai mahdollinen alaraajojen pituusero voivat olla hyvin merkittävässä roolissa varsinkin alaselkäkivuissa. Osteopaattinen hoito on useissa kaksoissokkotutkimuksissa havaittu tehokkaaksi keinoksi hoitaa selkäkipuja. Osteopaatti pyrkii huolellisella selän ja lantion alueen tutkimuksella löytämään vaivan aiheuttajan ja vaivaan liittyvät tekijät sekä tekemään sen perusteella sopivan hoitosuunnitelman.

Sivun alkuun.

Päänsärky

Päänsäryt ovat niin yleisiä oireita, että jotkut ajattelevat niiden olevan normaali osa elämää. Särkylääkkeet voivat auttaa lievittämään kipua, mutta ne eivät hoida päänsäryn syytä. Päänsäryt ovat yleisiä, mutta eivät millään tavalla normaaleja. Kaksi yleisintä päänsärkytyyppiä, jännityspäänsärky ja migreeni, kattavat suurimman osan päänsäryistä. Näille päänsärkytyypeille osteopaattinen hoito voi olla hyvinkin tehokasta. Tarkalla tutkimuksella osteopaatti pystyy määrittämään oireiden aiheuttajan ja vakavuuden sekä tekemään oikeanlaisen hoitosuunnitelman tai lähettämään potilaan jatkotutkimuksiin toiselle ammattilaiselle.

Sivun alkuun.

Niska- ja hartiakipu

Niska- ja hartiakipu sekä siihen liittyvä päänsärky ovat selkäkivun tapaan eräitä yleisimmistä syistä hakeutua osteopaatin vastaanotolle. Nykyajan elämäntyyli ja toistuva päätetyöskentely aiheuttaa usein niska- ja hartiakipua. Myös huono ryhti ja pään virheasennot rasittavat niskan lihaksia aiheuttaen kipua. Niin sanottu jännityspäänsärky on usein seurausta hartianseudun lihasten jännittyneisyydestä. Usein lihaksista voidaan löytää nk. triggerpisteitä, jotka heijastavat kipua takaraivolle, ohimoille, otsalle tai silmien taakse. Kireät lihakset voivat myös altistaa migreenikohtaukselle. Myös rinta- ja kaularangan nikamien huono liikkuvuus tai fasettilukko voivat olla mukana aiheuttamassa hartia- ja päänsärkyä.

Sivun alkuun.

Lasten ja nuorten selkävaivat

Lasten ja nuorten selkävaivat ovat yleistyneet rajusti viime vuosina, mikä johtuu usein liian passiivisesta elämäntyylistä. Tietokoneella istuminen on eräs suurimmista nuorten selkäkipujen aiheuttajista. Lapsilla esiintyviin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin tulee suhtautua tosissaan ja ne pitäisi hoitaa ajoissa, jotta vältyttäisiin kroonisilta ongelmilta aikuisiässä. Skolioosi ja nikamansiirtymä (spondylolyysi ja -listeesi) alkavat usein kasvuiän aikana. Mitä varhaisemmassa vaiheessa selkäkivun syy saadaan selvitettyä, sitä todennäköisemmin ja helpommin tilanne saadaan normalisoitua. Manuaalisten hoitojen ja aktiivisten harjoitteiden yhdistelmä voi parantaa rangan liikkuvuutta ja vähentää kipuoireilua.

Sivun alkuun.

Olkapään kivut

Olkapään kipujen aiheuttajana voi olla useita eri tekijöitä. Tämän vuoksi sitä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon monia eri asioita. Yleisimpiä olkapään vaivoja ovat olkapään kiertäjäkalvosimen lihasten kireydet ja jänteiden tulehdukset sekä ns. "jäätynyt" olkapää (frozen shoulder). Myös lapaluun, selkärangan ja kylkiluiden toiminnan häiriöt voivat vaikuttaa olkapään toimintaan häiritsevästi. Hoito kohdistetaankin monesti paitsi olkapään seudun lihaksiin ja hartiakaaren niveliin, myös selkärankaan sekä kylkiluihin.

Sivun alkuun.

Urheiluvammat

Urheilijoista puhuttaessa osteopatian rooli ennaltaehkäisevänä hoitona korostuu. Osteopaatti voi avustaa paluuta harjoitteluun traumojen jälkeen ja ylirasitustiloissa. Toisinaan urheilijan ongelma voi näkyä vain suoritustekniikan häiriönä tai suorituskyvyn laskuna. Huolellisella tutkimuksella ja testeillä pyritään kartoittamaan mahdollisesti esimerkiksi urheilulääkärin konsultaatiota vaativat vammat.

Sivun alkuun.

Iskias

Iskiaksella tarkoitetaan yleisesti iskiashermon ärsytystilaa. Iskiakselle on tyypillistä takareidessä tuntuva kipu, joka voi ylettyä säären ja jalkaterän alueelle. Syynä hermon ärsyyntymiseen voi olla välilevytyrä tai hermojuuriaukon ahtautuminen esim. ikääntymiseen liittyvän välilevyn madaltuman johdosta. Myös pakaran alueen lihaskireydet (mm. Piriformis-syndrooma) voivat aiheuttaa iskiastyyppisiä oireita. Hoidolla pyritään poistamaan välilevyyn kohdistuvaa ylimääräistä rasitusta, normalisoimaan hermon aineenvaihduntaa ja vähentämään siihen kohdistuvaa puristusta.

Sivun alkuun.

Leikkausten jälkihoito

Erilaisten operaatioiden jälkeen voi esiintyä kudosmuutoksia ja nivelen liikerajoittuneisuutta, joihin voidaan osteopaattisin menetelmin vaikuttaa.

Sivun alkuun.

Nivelrikko

Nivelrikko on ikääntymiseen liittyvä prosessi, jossa nivelpinnat kuluvat ja aiheuttavat liikerajoitusta ja ympäröivien lihasten kipua. Osteopaattinen hoito ei korjaa muutoksia nivelpinnoissa, mutta voi lisätä liikkuvuutta ja helpottaa kipuja. Tällä voi olla pitkäaikaisvaikutuksia oireisiin ja ennusteeseen.

Sivun alkuun.

Raskaudenaikaiset ja synnytyksen jälkeiset selkäkivut

Raskauden aikaiset hormonaaliset muutokset löysentävät nivelsiteitä ja kehon painopiste muuttuu. Seurauksena voi olla selkäkipuja ja epämukavuuden tunnetta, joihin osteopaatin suorittamasta liikehoidosta voi olla apua. Selkää voidaan käsitellä loppumetreille asti jos raskaus on sujunut normaalisti. Myös synnytyksen jälkeen on tärkeätä normalisoida selän liikkuvuus.

Sivun alkuun.

Astma ja hengityselinongelmat

Astmaattisiin tiloihin liittyy rintarangan, kylkiluiden ja hengityslihasten toiminnallisia kipu- ja jäykkyystiloja. Näiden hoitaminen osteopaattisin menetelmin voi helpottaa oloa ja tukea mahdollista lääkitystä.

Sivun alkuun.

Maha ja suolisto-ongelmat

Usein maha- ja suolisto-ongelmiin saadaan apu ruokavaliosta (mm. närästys, ärtynyt paksusuoli ). Suolisto-ongelmat voivat joissakin tapauksissa ilmetä myös iho-ongelmina.

Sivun alkuun.

Tennis- ja golfkyynärpää

Tennis- tai golfkyynärpää voi syntyä edellä mainittujen lajien harrastajien lisäksi kenelle tahansa paljon käsillään töitä tekevälle, kuten esimerkiksi toimistotyöntekijälle tai kampaajalle. Tenniskyynärpäässä kipu sijoittuu kyynärvarren ulkosivulle ja golfkyynärpäässä sen sisäsivulle. Kyseessä on ranteen koukistaja- tai ojentajalihasryhmän jänteiden ylirasitustila. Osteopaattisella hoidolla pyritään parantamaan koko yläraajan verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, venyttämään kiristynyttä lihasryhmää, sekä normalisoimaan paikallista nivelten liikettä. Myös ranteen, olkapään ja selkärangan toimintahäiriöiden hoito osana tennis- tai golfkyynärpääpotilaan hoitoa on usein hyödyllistä.

Sivun alkuun..

Ranteen ongelmat

Sormien puutuminen, pistely ja kipu saattavat yllättää esimerkiksi raskaana olevan naisen. Samoin voi käydä pidemmissä staattisissa työrasituksissa kuten päätetyössä, hiirityöskentelyssä tai kättään tilapäisesti kovasti rasittavalle kesämökkiläiselle. Tässä yhteydessä puhutaan usein rannekanavaoireyhtymästä (Canalis Carpi -syndrooma) jolloin käden medianus-hermo on pinteessä rannekanavassa, jonka läpi hermo kulkee. Osteopaattisella hoidolla pyritään vapauttamaan hermon kulkua rannekanavassa, jolloin hermo saa lisää tilaa ja sen aineenvaihdunta paranee.

Sivun alkuun..

Ryhtivirheet ja välilevyperäiset ongelmat

Välilevyt ovat selkärangan iskunvaimentimia ja liikkuvuuden mahdollistavia tyynyjä. Välilevyihin voi syntyä pullistumia rangan muuttuneen kuormituksen, ryhtivirheen, huonon nostotekniikan, kaatumisen tai muun vamman yhteydessä. Vaurio voi syntyä myös hitaammin selkärangan kulumisen ja rappeutumisen yhteydessä. Tyypillisin paikka on lannerangan alaosan välilevyissä, mutta myös esimerkiksi kaularangassa esiintyy välilevyvaurioita. Normalisoimalla rangan liikkuvuus voidaan varmistaa normaalimpi painon jakautuminen ja poistaa siten ylimääräinen paine ylirasittuneelta tai vaurioituneelta välilevyltä. Vakavissa tapauksissa leikkaushoito on suositeltavaa, mutta lievemmissä tapauksissa ei-operatiivinen hoito ja kuntoutus voivat olla hyvinkin tuloksellisia.

Sivun alkuun.

Lonkan, reiden ja polven vaivat

Tyypillisiä lonkan ja polven vaivoja ovat mm. nivelrikko eli artroosi ja polvilumpion rustopinnan pehmeneminen (Chondromalacia patellae), mutta myös monet muut tekijät voivat aiheuttaa ongelmia. Lonkan ja polven vaivoissa onkin tärkeää tunnistaa paitsi vaivan aiheuttaja, myös altistavat biomekaaniset tekijät. Nivelrikon hoitaminen vain kipulääkkeillä ei ratkaise syytä ja ongelma tulee etenemään sekä aiheuttamaan muidenkin nivelten vaurioitumista. Osteopaatti ei poista sairautta, mutta pystyy hoitamaan nivelrikkoa aiheuttavia syitä ja pysäyttämään ongelman leviämisen.

Sivun alkuun.

Nilkan ja jalkaterän kiputilat

Nilkkavammat ovat hyvin yleisiä ongelman aiheuttajia. Nilkan nyrjähdys saattaa alkaa aiheuttamaan jalkaterän ongelmia vasta useiden kuukausien tai vuosien kuluttua. Tämä johtuu vamman jälkeisestä muuttuneesta jalan toiminnasta ja painon jakautumista. Myös nivelrikko eli artroosi voi aiheuttaa jalkaterän kipuilua ja samalla muuttaa koko alaraajan biomekaniikkaa. Osteopaatti on koulutettu ymmärtämään miten keho toimii kokonaisuutena ja siksi hoito kohdistetaan usein nilkan lisäksi myös polven, lonkan sekä lantion toimintahäiriöihin.

Sivun alkuun.